Οροι και Προϋποθέσεις

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης Ιστοσελίδας

Με την πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο, ο οποίος είναι προσβάσιμος από τη https://urdukhaber.com/, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης του ιστότοπου και συμφωνείτε ότι είστε υπεύθυνοι για τη συμφωνία με τυχόν ισχύοντες τοπικούς νόμους. Εάν διαφωνείτε με οποιονδήποτε από αυτούς τους όρους, σας απαγορεύεται η πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο. Τα υλικά που περιέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο προστατεύονται από τη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων και εμπορικών σημάτων.

Χρήση άδειας χρήσης

Χορηγείται άδεια για προσωρινή λήψη ενός αντιγράφου του υλικού στον ιστότοπο της Urdu Khaber για προσωπική, μη εμπορική μεταβατική προβολή μόνο. Πρόκειται για τη χορήγηση άδειας, όχι για μεταβίβαση τίτλου, και βάσει αυτής της άδειας δεν επιτρέπεται:

να τροποποιήσετε ή να αντιγράψετε τα υλικά.
χρήση των υλικών για οποιονδήποτε εμπορικό σκοπό ή για οποιαδήποτε δημόσια προβολή·
προσπαθήστε να αναθεωρήσετε οποιοδήποτε λογισμικό που περιέχεται στον ιστότοπο της Urdu Khaber·
αφαιρέστε τυχόν πνευματικά δικαιώματα ή άλλες ιδιόκτητες σημειώσεις από το υλικό. ή
μεταφορά των υλικών σε άλλο άτομο ή «καθρέφτισμα» των υλικών σε οποιονδήποτε άλλο διακομιστή.

Αυτό θα επιτρέψει στο Urdu Khaber να τερματίσει σε περίπτωση παραβίασης οποιουδήποτε από αυτούς τους περιορισμούς. Μετά τον τερματισμό, το δικαίωμα προβολής σας θα τερματιστεί επίσης και θα πρέπει να καταστρέψετε τυχόν ληφθέν υλικό που έχετε στην κατοχή σας είτε είναι έντυπο είτε σε ηλεκτρονική μορφή.

Αποποίηση ευθυνών

Όλα τα υλικά στον ιστότοπο της Urdu Khaber παρέχονται “ως έχουν”. Η Urdu Khaber δεν παρέχει καμία εγγύηση, είτε ρητή είτε σιωπηρή, επομένως ακυρώνει όλες τις άλλες εγγυήσεις. Επιπλέον, η Urdu Khaber δεν προβαίνει σε καμία δήλωση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία της χρήσης των υλικών στον ιστότοπό της ή με άλλο τρόπο που σχετίζεται με τέτοιο υλικό ή οποιουσδήποτε ιστότοπους που συνδέονται με αυτόν τον Ιστότοπο.

Περιορισμοί

Η Urdu Khaber ή οι προμηθευτές της δεν θα θεωρηθούν υπεύθυνοι για τυχόν ζημίες που θα προκύψουν από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης του υλικού στον ιστότοπο της Urdu Khaber, ακόμη και αν η Urdu Khaber ή ένας εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος αυτού του ιστότοπου έχει ειδοποιηθεί, προφορικά ή γραπτά, για πιθανότητα τέτοιας ζημιάς. Ορισμένες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν περιορισμούς στις σιωπηρές εγγυήσεις ή περιορισμούς ευθύνης για τυχαίες ζημιές, αυτοί οι περιορισμοί ενδέχεται να μην ισχύουν για εσάς.

Αναθεωρήσεις και λάθη

Το υλικό που εμφανίζεται στον ιστότοπο της Urdu Khaber ενδέχεται να περιλαμβάνει τεχνικά, τυπογραφικά ή φωτογραφικά λάθη. Η Urdu Khaber δεν θα υποσχεθεί ότι οποιοδήποτε από τα υλικά σε αυτόν τον Ιστότοπο είναι ακριβές, πλήρες ή ενημερωμένο. Η Urdu Khaber μπορεί να αλλάξει τα υλικά που περιέχονται στον Ιστότοπό της ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Η Urdu Khaber δεν δεσμεύεται να ενημερώσει το υλικό.

Συνδέσεις

Η Urdu Khaber δεν έχει ελέγξει όλους τους ιστότοπους που συνδέονται με τον Ιστότοπό της και δεν είναι υπεύθυνος για τα περιεχόμενα οποιουδήποτε τέτοιου συνδεδεμένου ιστότοπου. Η παρουσία οποιουδήποτε συνδέσμου δεν συνεπάγεται την έγκριση του ιστότοπου από την Urdu Khaber. Η χρήση οποιουδήποτε συνδεδεμένου ιστότοπου γίνεται με ευθύνη του χρήστη.

Τροποποιήσεις Όρων Χρήσης Ιστοσελίδας

Η Urdu Khaber μπορεί να αναθεωρήσει αυτούς τους Όρους Χρήσης για τον Ιστότοπό της ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από την τρέχουσα έκδοση αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης.

Το απόρρητό σας

Παρακαλούμε διαβάστε την πολιτική απορρήτου μας.

Κυβερνητικός νόμος

Οποιαδήποτε αξίωση που σχετίζεται με τον Ιστότοπο της Urdu Khaber θα διέπεται από τους νόμους μας χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η σύγκρουση νόμων.

Scroll to Top